<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\07513392049\46blogName\75newspeak\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLUE\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75http://nwspk.blogspot.com/search\46blogLocale\75sv_SE\46v\0752\46homepageUrl\75http://nwspk.blogspot.com/\46vt\75-3801844005779426165', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

måndag, oktober 02, 2006

Anti-DRM-kampanj imorgon

Copy+paste ifrån Jonas Öberg (coyote.org):

Den 3e oktober är det dags för ett antal anti-DRM-kampanjer världen över, inspirerade bland annat av Defective by Design. Samtidigt kommer Free Software Foundation Europe att lansera ett eget initiativ mot DRM här i Europa. Tillsammans med Föreningen fri kultur och programvara kommer en kampanj att anordnas för att dels på Chalmers och dels vid Kopparmärra i centrala Göteborg dela ut information om DRM med blänkare till FSFE’s anti-DRM-kampanj.

Det hela får sitt avstamp på Chalmersplatsen klockan 07.30 till 09.00 den 3e oktober samt Kopparmärra klockan 11.30 till 13.00.
Dessutom repriseras kampanjen den 9e oktober utanför Svensk Mässan i Göteborg där AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) har sin årliga träff “40th World Intellectual Property Congress.” Då gäller det klockan 08.00 till 10.00.

Hovrätten frikänner fildelningsdömd

Från Computer Sweden:

Hovrätten frikänner fildelningsdömd

Den 29-årige man från Västerås som i fjol dömdes till 80 dagsböter för att ha lagt ut filmen Hip Hip Hora på nätet har frikänts av hovrätten i brist på bevis. Domen kan få betydelse för vilken bevisning som ska krävas i fortsättningen.

Hovrätten konstaterar i sin dom att det inte går att dra någon säker slutsats om vid vilken tidpunkt överföringen av filmen ägde rum och därför går det inte heller att avgöra om det skedde just från 29-åringens dator. Därför beslutar hovrätten att ogilla åtalet.

– Det är en seger för rättssäkerheten att min klient förklarats oskyldig, säger advokat Torbjörn Persson som företrätt 29-åringen.

Han framhåller också att domen får stora konsekvenser för hur den här typen av brott ska utredas i framtiden.
– Domen visar att det sätt som man i dag samlar in uppgifter på inte håller, skärmdumpar godtas inte. För att få bevis skulle det krävas husrannsakan, men för det krävs att brottet ska kunna ge fängelse, säger Torbjörn Persson.

– Alla de mål som vi haft har gett dagsböter. Dessutom har bevisningen sett ungefär likadan ut, så jag tycker synd om dem som inte överklagat sina fällande domar, säger han.

Åklagare Chatrine Rudström tycker att domen är bekymmersam.
– Jag måste fundera och resonera med mina kollegor om det här för att se vilka slutsatser vi kan dra inför framtiden, säger hon.

Även hon drar slutsatsen att det kan innebära att det krävs husrannsakan för att säkra bevis i fortsättningen.

– Men samtidigt är det väldigt märkligt att den muntliga bevisningen från exempelvis Bredbandsbolaget inte kan användas. Det förstår jag inte, sådan bevisning används ju i alla mål så varför skulle den inte kunna göra det i it-mål, säger Chatrine Rudström.

torsdag, juli 06, 2006

Så fildelar du utan att synas

Polisen står maktlös.
Den nya tekniken gör det omöjligt att fånga fildelare.
– Det är omöjligt att spåra dem som använder Bittorrentteknik, ­säger forskaren Lars-Erik Eriksson på Tekniska högskolan.
Läs mer: Aftonbladet

torsdag, juni 29, 2006

FBI slår till mot filmpirater.. igen

The FBI broke up two movie piracy rings Wednesday that authorities said specialized in sneaking digital camcorders into theaters and shooting hit films, then duplicating and distributing millions of bootlegs worldwide.

Agents arrested 13 people in raids across the city who had been operating since 1999, officials said. Industry officials believe they were responsible for nearly half of all illicit recordings made in the U.S.
Läs mer på Washington Post

The Pirate Bay-beslagen kvarstår

Stockholms tingsrätt avslog på onsdagen en begäran om att den skulle häva beslag som gjordes vid tillslaget mot fildelarsajten The Pirate Bay. Internetleverantören PRQ Internet hade krävt att få tillbaka en del av föremålen i beslaget.

Företaget anser att utrustningen, bland annat redovisningsmaterial och vissa servrar, inte har någon betydelse för polisens utredning och hänvisar till att den är nödvändig för företagets verksamhet.

Tingsrättens beslut om avslaget kom efter en förhandling bakom stängda dörrar.
Företaget har för avsikt att överklaga beslutet.
DI.SE

torsdag, juni 15, 2006

Razzian mot Pirate Bay kan stå staten dyrt

Centrum för rättvisa har beslutat hjälpa de företag som drabbades av polisens tillslag mot Pirate Bay att kräva skadestånd. Clarence Crafoord hoppas att fler hör av sig.
IDG.SE

Så rustar polisen mot piraterna

Det har gått lite si och så med rättsväsendets bekämpning av immaterialrättsliga brott. Detta ska det nu bli ändring på. Polisens och åklagarnas framtida vapen mot fildelarna heter centralisering, specialisering och utbildning, enligt en ny utredning.

Den tresidiga rapporten är resultatet av det uppdrag att titta närmare på hur man mer effektivt skulle kunna bekämpa brott mot upphovsrättslagen som Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten fick av regeringen i mars, således före det numera beryktade tillslaget mot sajten The Pirate Bay. I arbetsgruppen som står bakom rapporten återfinns bland annat överåklagare Sven-Erik Alhem.
Läs mer: DI.SE

fredag, juni 09, 2006

Tillslag mot pirater i USA

Ifrån Slyck:
According to an internal scene notice, the FBI (Federal Bureau of Investigation) has confiscated dozens of servers belonging to at least four top sites. The release groups FLAMES, DiAMOND, SAGA and HAFVCD, hosted by Layered Technologies in Frisco Texas, are reportedly offline. Several other affiliate sites, hosted by Server Matrix, were also taken down.
Och här är NFOn:
Another summer starts with an another bust. Seems like this is starting to
happen every year now.

Today somewhere around 9am F.B.I. officers took down 7-8 boxes from LT,
following with an another bust @ datacenter of servermatrix located in
Texas.

At the moment seems like 4 sites have been taken completely down by feds,
and several sites has been closed down due to recent happenings. Some sites
continue to operate as normal.

According to anonymous *wink* tech person on LT, MPAA caused the busts by
reporting presites of FLAMES, DiAMOND, SAGA and HAFVCD to LT and FBI
personnels. Boxes werent taken down by LT, but by the FBI when they came in.
LT also gave box owners names and addresses and cc details for authorities.

At the same time FBI raided datacenter of SM and took down 18-20 boxes
including boxes from 24TB drftpd.

Affected affils include at least: FLAMES, SAGA, DiAMOND, NBP, F4GC and
TBE. Theres reports of other affils too, but they're mostly rumors so
we dont include them here.

Now for all groups: Leave the insecure .us colo scene. ANYONE can start
a site there, and its just matter of time before LT or SM tech notices
that site running there. They even forbid that on their legal agreement,
and they take the box offline if they see anything related to warez on
there. Now its time to act, and make the scene more secure. Finally!
We saw this last year too, we saw this an year before. And we will see
this if nobody does anything. Fuck to colos. Fuck to P2P. Keep the scene
secure.

lördag, juni 03, 2006

Pirate Bay uppe igen

Fildelarsajten The Pirate Bay, som stängdes i samband med onsdagens stora polisrazzia, öppnades igen på morgonen. De har under de senaste dygnen flyttat verksamheten dit den svenska lagen inte når - till Nederländerna. "Där vi har fått låna åtta servrar", säger Fredrik Neij, en av männen bakom TPB. "Vi räknar med att få låna fler i Belgien och Ryssland, så vi kan köra på som förut". Temporär adress till "The Police Bay" är http://85.17.40.35/, men den riktiga adressen kommer att fungera inom kort.

torsdag, juni 01, 2006

Polisens hemsida utsatt för attack

Polisens hemsida slocknade på torsdagskvällen. Misstankar finns att sajten utsatts för en hacker-attack.

Rikskriminalens datatekniker arbetade strax före klockan 22.30 med att försöka få igång sajten polisen.se.
Aftonbladet

USA:s regering bakom sajtstängning

Det var USA:s regering som låg bakom tillslaget mot fildelningsnätverket Pirate bay i går, enligt uppgifter till SVT:s Rapport.

En delegation med företrädare för justitiedepartementet och polisen mötte i april amerikanska myndigheter som tog upp frågan på begäran av Hollywoods intresseorganisation MPAA.

Justitiedepartementet bad sedan polis och åklagare att agera. När de svarade att rättsläget var oklart kontaktade justitieministerns statssekreterare riksåklagaren och rikspolischefen som gav order om handling, erfar Rapport.
Läs mer på svt.se